Stojíš si za istotou svojho kódu? Zaujímajú a projekty z oblasti financií, bankovníctva, telekomunikácií alebo priemyslu? Pridaj sa ku nám do projektov. Ras s nami technologicky a získavaj background z rozmanitých oblastí.


o a aká v tejto role? • budeš navrhova, vyvíja a podporova prevádzky softvérových riešení

 • uvítame Tvoj záujem o spoluprácu na analýze poiadaviek a návrhu architektúry

 • aká a aj spolupráca s testovacím tímom poas prípravy testov

 • v rámci svojej práce prispeješ k tvorbe technickej dokumentácie

 • staneš sa súasou tímu skúsených špecialistov


Aké vedomosti a skúsenosti u nás zúroíš? • technológie, ktoré primárne uvítame na backend: Spring, Spring Boot, JPA/Hibernate, WebServices, SQL, Maven, Docker – iadna z nich nie je nevyhnutnou podmienkou, pokia nás presvedíš o svojich praktických skúsenostiach s obdobnými technológiami a plusom je aj relevantná skúsenos s tvorbou front – endu (React, JavaScript, Angular, výhodou Node.js, Webpack, Material Design, Boostrap a pod.)

 • výhodou pre teba môu by tvoje skúsenosti z integraných projektov (Apache Camel, Tibco/Oracle/IBM ESB a BPM)

 • viac ako schopnos rieši algoritmické hádanky zúroíš svoje skúsenosti a záujem o rôzne frameworky, technológie, design patterns

 • pokia myslíš koncepne a si proaktívny lovek, uvítame tvoje návrhy na zlepšenie kódu a optimalizáciu riešení
  u nás máš monos prispieva k alšiemu rozvoju development procesu (DevOps, unit testy, test driven development, branching, deployment proces atd.)

 • slovensky alebo esky komunikuješ na výbornej úrovni, ale tie bez znalosti anglitiny sa nezaobídeš


o ti ponúkame: • príjemné pracovné prostredie a stabilné zázemie dobre prosperujúcej eskej IT firmy, pôsobiacej na trhu od roku 2000, na Slovensku pôsobíme 16 rokov

 • priestor pre samostatnú a kreatívnu prácu s monosou realizácie vlastných nápadov a príleitosami stále sa ui nové veci a prístupy

 • u nás máš monos ovplyvova svoje smerovanie vo firme, rás technologicky aj kariérne

 • kvalitné HW i SW vybavenie, prístup k najmodernejším technológiám a špecifickým projektom

 • v Cleverlance získaš vo svojom rozvoji kvalitnú podporu aj vaka bohatej ponuke interných a externých školení

 • ponúkame Ti mzdu, ktorej základná zloka bude od 1 700,- EUR brutto mesane – jej konkrétna výška sa bude odvíja od Tvojich skutoných znalostí a skúseností, kvalifikácie a odbornostip

 • ponúkame Ti benefity akými sú zázemie moderných kancelárií v centre mesta, s kvalitným vybavením pre športovcov a milovníkov kvalitného jedla a kávy, aká a mnostvo firemných akcií, výuka AJ/NJ, Multisport karta, sick days, po vzájomnej dohode u vybraných projektov monos iastoného home office, a alšie.


Let us know

Help us maintain the quality of jobs posted on RemoteTechJobs and let us know if:

Loading...
Success
Error on reporting

Related jobs

By Light Professional IT Services By Light Professional IT... |
|
2 d ago

Overview:By Light is looking for a Senior Software Developer to be part of the team providing support to our client at VA. The right candidate will bring leadership and technical expertise that will enhance the performance and dependability of VA Loan Guaranty. As a Sr Developer,

Brillient Corporation Brillient Corporation |
|
2 d ago

General Summary: The Lead Java Developer takes technical ownership of the full software implementation. Leads a team of solution engineers to success, providing visibility and timely delivery of the project. Participates in design, implementation, and integration of software or i

Khoros Khoros |
|
3 d ago

Overview:At Khoros, our passion is to help the world’s best brands create customers for life. We build products we’re proud of, and we’re passionate about customer success. As part of the Vista Equity family, you’ll receive best in class development opport

The Role:We are looking for a Senior HR Systems and Operations Partner to be a dynamic technical partner and support for our HR team members across our global People team, help streamline our processes and programs to improve efficiency, and ensure employee data integrity, securi

This is your chance to work on the team that helps Facebook’s Platform partners, marketers, and advertisers build engaging social applications based on the Facebook Platform. As a Developer Support Engineer, you will be the first point of contact for bug reports and platfor